Dosarul prețurilor de transfer reprezintă o componentă importantă a sistemului fiscal internațional, prin intermediul cărora autoritățile fiscale se asigură că tranzacțiile dintre companiile din același grup multinațional sunt efectuate la prețuri de piață reale și nu sunt utilizate pentru a evita plata impozitelor sau mutarea profitului în paradisuri fiscale.

În România, acest subiect este reglementat de Legea 227/2015 (codul fiscal din 2015) precum și de Ordinul nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer

Ce este un dosar de prețuri de transfer

Un dosar de prețuri de transfer este un set de documente și informații care sunt prezentate autorităților fiscale pentru a demonstra că tranzacțiile dintre două companii din același grup multinațional au fost efectuate la prețuri de piață, fără a utiliza prețuri artificial de scăzute sau de ridicate cu scopul a evita plata impozitelor sau pentru a obține avantaje fiscale în una dintre jurisdicții.

Scopul acestei reglementări este de a preveni practicile fiscale agresive, care constă în manipularea prețurilor tranzacțiilor dintre companii din același grup multinațional, în scopul de a reduce cuantumul impozitelor care trebuie plătite în țările în care aceste companii operează.

Dosarele de prețuri de transfer sunt întocmite și depuse la autoritățile fiscale în cazul în care o tranzacție între două companii din același grup multinațional depășește anumite praguri financiare sau dacă autoritățile fiscale au motive să creadă că prețurile tranzacțiilor pot fi artificiale. În acest caz, companiile sunt obligate să prezinte dovezile care demonstrează că prețurile tranzacțiilor sunt rezonabile și au fost determinate prin intermediul unei competiții normale pe piață.

Cine trebuie să întocmească în prealabil și anual, în mod obligatoriu dosarul prețurilor de transfer

În general, companiile care sunt parte a unui grup multinațional sunt obligate să întocmească dosare de prețuri de transfer în cazul în care au tranzacții cu alte companii din același grup și aceste tranzacții depășesc anumite praguri financiare stabilite de legislația fiscala din fiecare țară.

Companiile din categoria marilor contribuabili, care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală în limitele prevăzute  de art.2 din Ordinul nr. 442/2016 au obligaţia întocmirii anuale a dosarului preţurilor de transfer. Termenul de întocmire a dosarului preţurilor de transfer este termenul legal stabilit pentru depunerea declaraţiilor anuale privind impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal. Nivelul valoric al pragurilor este:

 1. 200.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare;
 2. 250.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate;
 3. 350.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale;

În acest caz termenul de prezentare este de maximum 10 zile calendaristice de la data solicitării, dar nu mai devreme de 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru întocmire.

Cine nu trebuie să îl întocmească în prealabil dosarul prețurilor de transfer, dar trebuie să îl întocmească la solicitarea ANAF

Companiile din categoria marilor contribuabili care nu depășesc pragurile de mai sus, precum și companiile din categoria contribuabililor  mici și mijlocii,  au obligaţia întocmirii şi prezentării dosarului preţurilor de transfer numai la solicitarea organului fiscal, în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală, dacă desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu oricare din pragurile stabilite de art.2 din Ordinul nr. 442/2016:

 1. 50.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare;
 2. 50.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate;
 3. 100.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale;

În acest caz termenul de prezentare este cuprins între 30 şi 60 de zile calendaristice de la solicitare organului de inspecție fiscală, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, la solicitarea scrisă a contribuabililor/plătitorilor, cu o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice. În aceste condiţii, dacă se impune, inspecţia fiscală poate fi suspendată până la expirarea termenului de punere la dispoziţie a dosarului preţurilor de transfer, în temeiul prevederilor art. 127 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Celelalte companii care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate, dar nu depășesc pragurile de mai sus vor documenta respectarea principiului valorii de piaţă, în cadrul unei inspecţii fiscale, conform regulilor generale prevăzute de reglementările financiar-contabile şi fiscale în vigoare.

Care sunt persoanele afiliate din punctul de vedere al Codului fiscal

Această noțiune a ”persoanelor afiliate” este definită de Art. 7, pct. 26 din Codul fiscal care nu spune că o persoană este afiliată dacă relaţia ei cu altă persoană este definită de cel puţin unul dintre următoarele cazuri:

 1. o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică dacă acestea sunt soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv;
 2. o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică;
 3. o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puţin aceasta deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică;
 4. o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă o persoană deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor sale afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la prima persoană juridică, cât şi la cea de-a doua ori dacă le controlează în mod efectiv;

Când se consideră că o persoană controlează o altă persoană juridică

Acest aspect este clarificat de Normele de aplicare ale codului Fiscal în sensul că se consideră că o persoană controlează în mod efectiv o persoană juridică dacă se stabilește faptul că, atât din punct de vedere faptic cât și legal, prin utilizarea informațiilor și/sau a documentelor, administratorul/personalul de conducere,

 1. are capacitatea de decizie asupra activității persoanei juridice vizate, prin încheierea de tranzacții cu alte persoane juridice care sunt sub controlul aceluiași administrator/personal de conducere sau
 2. că persoana de conducere din cadrul persoanei juridice este acționar sau administrator în cadrul persoanei juridice vizate.

Pentru justificarea controlului exercitat în mod efectiv sunt luate în considerare contractele încheiate între persoanele vizate, drepturile atribuite prin: acte constitutive ale persoanelor juridice, procuri, contracte de muncă sau de prestări de servicii

Care sunt consecințele dacă nu respecți legislația privind dosarele de prețuri de transfer

Nerespectarea reglementărilor specifice dosarelor de prețuri de transfer, poate avea consecințe grave pentru o companie, atât din punct de vedere financiar cât și reputațional.

În primul rând, încălcarea regulilor privind dosarele de prețuri de transfer poate duce la reimpozitarea beneficiilor obținute prin nerespectarea legislației specifice.În cazul în care s-a stabilit că prețurile tranzacțiilor sunt artificiale sau nerezonabile, autoritățile fiscale pot impune o corecție la prețurile tranzacțiilor și pot recupera impozite suplimentare datorate pe baza prețurilor corectate. Acest lucru poate duce la o creștere semnificativă a obligațiilor fiscale ale companiei și poate avea un impact negativ asupra rezultatelor financiare ale acesteia deoarece se vor percepe inclusiv dobânzi și penalități.

În plus, încălcarea regulilor privind dosarele de prețuri de transfer poate avea un impact negativ asupra reputației companiei, într-o perioadă în care responsabilitatea socială a afacerilor este tot mai importantă. O companie care este percepută ca evitând plata impozitelor prin intermediul prețurilor de transfer poate avea probleme în câștigarea încrederii clienților și a partenerilor de afaceri și poate întâmpina dificultăți în atragerea de noi investitori.

Cum să eviți consecințele negative ale încălcării legislației privind dosarele de prețuri de transfer

În primul rând, în cadrul tranzacțiilor intra-grup trebuie să respecți principiul valorii de piață (Art. 7, pct. 33 din Codul fiscal) – atunci când condiţiile stabilite sau impuse în relaţiile comerciale sau financiare între două persoane afiliate diferă de acelea care ar fi existat între persoane independente, orice profituri care în absenţa condiţiilor respective ar fi fost realizate de una dintre persoane, dar nu au fost realizate de aceasta din cauza condiţiilor respective, pot fi incluse în profiturile acelei persoane şi impozitate corespunzător. Cu alte cuvinte între persoane afiliate, tranzacțiile trebuie să se desfășoare așa cum s-ar fi desfășurat între parteneri independenți.

În al doilea rând, însușește-ți prevederile specifice acestui domeniu sau colaborează cu un avocat specializat în dosarul prețurilor de transfer, avocat specializat în drept fiscal sau experți contabili, dacă nu ești familiarizat cu reglementările specifice sau dacă ai întrebări în legătură cu acestea.

Concluzie

Ignorarea regulilor privind dosarele de prețuri de transfer poate avea consecințe grave pentru o companie, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al reputației. Este important să acorzi o atenție deosebită acestor reguli și să se te asiguri că respecți toate obligațiile specifice acestui domeniu.

Întrebări frecvente

Ce este dosarul prețurilor de transfer?

Un dosar al prețurilor de transfer reprezintă un set de documente ce demonstrează că tranzacțiile între două companii din același grup multinațional sunt efectuate la prețuri de piață. Scopul acestui dosar este de a preveni evitarea plății impozitelor și practicile fiscale incorecte.

Cine trebuie să întocmească dosarul prețurilor de transfer?

Companiile din cadrul unui grup multinațional sunt obligate să întocmească dosarul prețurilor de transfer dacă efectuează tranzacții care depășesc anumite praguri financiare stabilite de legislația fiscală.

Ce reglementări sunt aplicabile pentru dosarul prețurilor de transfer în România?

În România, dosarul prețurilor de transfer este reglementat de Legea 227/2015 (Codul fiscal) și de Ordinul nr. 442/2016. Aceste reglementări specifică condițiile de întocmire și prezentare a dosarului.

Când trebuie prezentat dosarul prețurilor de transfer la autorități?

Termenul de prezentare a dosarului prețurilor de transfer este de maximum 10 zile calendaristice de la solicitarea autorităților, dar nu mai devreme de 10 zile de la expirarea termenului legal pentru depunerea declarațiilor anuale privind impozitul pe profit.

Care sunt consecințele nerespectării legislației privind dosarul prețurilor de transfer?

Nerespectarea regulilor poate duce la reimpozitarea beneficiilor și recuperarea impozitelor suplimentare, plus dobânzi și penalități. De asemenea, poate afecta negativ reputația companiei.

Cum se determină dacă o persoană este afiliată din punctul de vedere al Codului fiscal?

Conform Codului fiscal, o persoană este considerată afiliată dacă există anumite legături de rudenie sau control financiar, cum ar fi deținerea a cel puțin 25% din drepturile de vot sau controlul efectiv al persoanei juridice.

Cum să eviți consecințele negative ale încălcării legislației privind dosarul prețurilor de transfer?

Pentru a evita consecințele negative, este important să respecți principiul valorii de piață în tranzacțiile intra-grup și să colaborezi cu experți în domeniu, cum ar fi avocați specializați sau experți contabili.

Ce presupune controlul efectiv în cadrul legislației dosarului prețurilor de transfer?

Controlul efectiv, conform Normelor de aplicare ale Codului Fiscal, presupune capacitatea de decizie asupra activității unei persoane juridice, demonstrată prin contracte, acte constitutive sau alte documente relevante.

Care sunt pragurile financiare pentru întocmirea dosarului prețurilor de transfer?

Pragurile financiare variază în funcție de tipul tranzacției: 200.000 euro pentru serviciile financiare, 250.000 euro pentru serviciile prestate și 350.000 euro pentru tranzacții cu bunuri.

Ce este principiul valorii de piață în contextul dosarului prețurilor de transfer?

Principiul valorii de piață stipulează că tranzacțiile între persoane afiliate trebuie să reflecte condițiile care ar exista între parteneri independenți, asigurând astfel transparența și corectitudinea fiscală.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Programează o întâlnire cu un avocat

Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare

Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem.