Schimbările la nivelul cărților de identitate electronice aduc cu sine o serie de noutăți importante. Începând cu data realizării condițiilor tehnice necesare, cetățenii români vor putea solicita eliberarea actului de identitate oricărui serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, nu doar la cel de reședință. Această modificare ar putea avea loc chiar până la finalul anului 2023, când trebuie eliminată treptat obligația cetățenilor români de a mai prezenta certificatele de stare civilă și, după caz, documentele care atestă existența unui imobil, la momentul depunerii cererii pentru eliberarea cărții electronice de identitate.

Una dintre cele mai importante schimbări vizează suportarea costului eliberării noilor cărți electronice de identitate de către stat, din fondurile alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Obiectivul investiției este atingerea numărului de 8.500.000 cetățeni pentru care se eliberează cartea de identitate electronică. Fondurile din PNRR asigură eliberarea gratuită pentru circa 5 milioane de persoane, pentru care cărțile electronice ar putea fi eliberate în următorii 3 ani. Ulterior, Guvernul poate decide suportarea acestor costuri de la buget. Mecanismul din ordonanță prevede că fiecare cetățean să beneficieze cel puțin o dată de gratuitate la eliberarea documentului de identitate. În acest moment, costul eliberării unei cărți electronice de identitate, în proiectul pilot din județul Cluj este de 67 de lei.

O altă modificare importantă vizează informațiile care apar pe noile cărți electronice de identitate. Locul nașterii va fi menționat doar în format electronic, stocat pe cipul cărții electronice de identitate, fără a mai fi tipărit nici pe noile cărți de identitate simple. Această schimbare va fi posibilă deoarece din luna septembrie 2023 ar trebui să funcționeze Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (SIIEASC), unde va fi stocat locul nașterii. Adresa de domiciliu va rămâne inscripționată pe cărțile de identitate simple, dar nu va mai fi inscripționată și pe verso-ul cărții electronice de identitate, ca în prezent. Adresa de domiciliu și respectiv de reședință vor fi de asemenea stocate pe cip-ul cărții electronice de identitate.

Procedura preschimbării domiciliului va fi realizată exclusiv în mediul digital, iar datele solicitantului actului de identitate sau dovezii de reședință vor fi preluate din sisteme informatice administrate de instituțiile statului sau, după caz, din documentele prezentate în original care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie și a prenumelui, datei de naștere, statutului civil, cetățeniei române a domiciliului sau reședinței, în vederea constituirii sau actualizării mapei electronice. Mapa electronică va conține o structură predefinită de dosare, incluzând documentele scanate prezentate, în original, de cetățean, imaginea facială și semnătura acestuia.

O altă schimbare importantă este legată de valabilitatea cărților de identitate. Astfel, proiectul stabilește posibilitatea emiterii unor cărți de identitate, cu valabilitate de 2 ani, pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani. În schimb, valabilitatea cărților de identitate va fi de 4 ani (nu de 2 ani, cât fusese stabilit anterior) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 2 și 14 ani. De asemenea, cărțile de identitate vor avea valabilitate de 5 ani (în loc de 4 ani, cât fusese stabilit anterior) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani.

În ceea ce privește călătoriile în UE, modificările recente aduse legii prevede că buletinele emise până la data de 31 decembrie 2023, aflate în termen de valabilitate, constituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în statele terțe care le recunosc ca document de călătorie.

În concluzie, noile schimbări aduse cărților de identitate electronice și mapei digitale reprezintă un pas important în direcția modernizării și digitalizării serviciilor publice, simplificând și accelerând procesul de eliberare a acestora. De asemenea, eliminarea costurilor de eliberare a cărților de identitate electronice pentru o parte semnificativă a populației și valabilitatea acestora mai mare vor contribui la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și la creșterea gradului de încredere în instituțiile statului.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Programează o întâlnire cu un avocat

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.