Prin publicarea Legii nr. 283/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii  şi a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, sintagma  “Work-Life Balance” a încetat să mai fie un termen întâlnit doar în publicațiile mondene.

Legea nr. 283 /2022 este rezultatul direct al transpunerii Directivei (UE) 2019/1158 – supranumită și Directiva „Work-Life Balance” și a Directivei (UE) 2019/1152 („Directiva privind transparența condițiilor de muncă”).

Ca parte a procesului de modernizare a cadrului de reglementare existent, Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată (Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor) a devenit parte a legislației UE în august 2019.

Această directivă, astfel cum se menționează la articolul 2, se aplică tuturor angajaților, iar statele membre au la dispoziție trei ani pentru a o transpune în legislația lor națională.

Astfel cum este prevăzut la articolul 1, directiva este „concepută pentru a realiza egalitatea între bărbați și femei în ceea ce privește oportunitățile de pe piața forței de muncă și tratamentul la locul de muncă prin facilitarea reconcilierii vieții profesionale cu viața de familie pentru părinții și îngrijitorii care lucrează”. Obiectivul va fi îndeplinit prin acțiuni legislative în ceea ce privește concediile cu scopuri familiale, inclusiv în conformitate cu articolul 1 litera (a), „concediul de paternitate, concediul pentru creșterea copilului și concediul de îngrijitor” și, astfel cum se prevede la articolul 1 litera (b), „formule flexibile de lucru pentru lucrătorii care sunt părinți sau îngrijitori”.

Modificările aduse Codului Muncii vor afecta, practic, toții angajatorii pentru că se referă la toate palierele raporturilor dintre angajați și angajatori: contractual individual de muncă, regulamentul de ordine interioară, drepturi și obligații fundamentale în relațiile de muncă.

În conformitate cu prevederile finale ale Legii nr. 283/2022,  “În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se stabilește prin ordin al ministrului muncii şi solidarități sociale, la inițiativa Inspecției Muncii, modelul-cadru al contractului individual de muncă (…).”

În așteptarea modelului-cadru, vă prezentăm câteva din modificările care cu siguranță vor fi introduse în textul acestuia.

Cantitativ, o mare parte din noul model-cadru al contractului individual de muncă (CIM) va fi determinată de obligațiile specifice de informare pe care angajatorul le are față de angajați:

  • Dacă in contractual individual de muncă se stipulează că angajatul își desfășoară activitatea în locuri de muncă diferite (în funcție de necesitățile angajatorului) atunci va trebui precizat și dacă deplasarea între acestea este asigurată și/sau decontată de către angajator;
  • Toate detaliile privind drepturile salariale vor trebui indicate clar și detaliat în cuprinsul contractului individual de muncă : salariul de bază, alte componente ale veniturilor salariale, periodicitatea plăților și metoda de plată;
  • Informații complete privind condițiile de efectuare, respectiv plată, a orelor suplimentare ce vor fi efectuate de salariat;
  • Detalierea clară a modalităților de organizare a muncii în schimburi, dacă activitatea angajatorului presupune un asemenea program de muncă;
  • Orice alte drepturi sau condiții specifice oferite de angajator – asigurare medicală privată, contribuții suplimentare la pensia salariatului și, în general, orice alte avantaje specific vor trebui de acum introduse în contractul individual de muncă.

Pentru a clarifica natura și importanța acestor detalii, dintre care unele pot părea redundante – raportat la vechea reglementare, noul text de lege stabilește că toate informațiile suplimentare privind condițiile aplicabile raportului de muncă se comunică de către angajator în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării scrise a salariatului.

Lăsând de o parte noul model-cadru al contractului individual de muncă (CIM), noile prevederi, cu aplicabilitate imediată, vor remodela integral raporturile de muncă, începând cu negocierea contractelor individuale și/sau colective de muncă și terminând cu detaliile operative care se referă la modalitățile de comunicare sau publicare a regulamentului de ordine interioară. Aplicarea acestor noi prevederi, în practica fiecărui raport implicând angajatori și angajați va necesita atenție, răbdare și, mai ales, informație juridică croită special pentru fiecare situație. În caz contrar, noul nivel de detaliere al raporturilor juridice de dreptul muncii, așa cum este el circumscris de prevederile Legii nr. 283/2022, riscă să provoace blocaje atât în negocierea documentelor care stau la baza raporturilor de muncă dar si în executarea obligațiilor prevăzute de acestea într-o manieră care să nu afecteze negativ obiectivul principal al oricărei entități economice – desfășurarea de activități aducătoare de profit.

Bogdan Petrea – avocat Timisoara

Programează o întâlnire cu un avocat

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.