Bunuri corporale Vs incorporale. În lumea afacerilor și a dreptului, există două tipuri principale de bunuri: bunurile corporale și bunurile incorporale. Diferența dintre aceste două categorii de bunuri este bazată pe modul în care sunt percepute. În termeni simpli, bunurile corporale sunt acele bunuri care pot fi atinse, cum ar fi terenul, hainele, mașina, paharul. Pe de altă parte, bunurile incorporale sunt acele bunuri care nu pot fi atinse, cum ar fi drepturile care izvorăsc în lege, cum ar fi moștenirea, uzul fructului, obligațiile.

BUNURILE CORPORALE

Bunurile corporale sunt acele bunuri care au o existență fizică și sunt ușor de perceput prin simțurile umane. Ele sunt materiale și tangibile. Cu toate acestea, este important să ne amintim că valoarea acestor bunuri poate varia în funcție de o serie de factori, inclusiv cererea și oferta, precum și calitatea și raritatea bunului.

BUNURILE INCORPORALE

Pe de altă parte, bunurile incorporale sunt valori economice care există într-o formă ideală sau abstractă. Ele includ drepturi subiective patrimoniale, care sunt drepturi economice sau interese legale într-o resursă sau bun. Acestea pot fi mai dificil de evaluat datorită naturii lor imateriale, dar adesea au o valoare mare.

Putem distinge următoarele categorii de bunuri incorporale:

  • Drepturi reale, altele decât dreptul de proprietate. (dreptul de servitute, dreptul de uzufruct etc)
  • Proprietăți incorporale, care includ bunuri a căror existență depinde de activitatea și puterea creatoare a omului, fie dintr-o activitate în curs, fie dintr-o activitate trecută și materializată în creații spirituale. Acestea includ drepturile de proprietate industrială, drepturile de autor și drepturile conexe acestora.
  • Titlurile de valoare, care includ valorile mobiliare, cum ar fi acțiunile, obligațiunile, instrumentele financiare derivate sau orice alte titluri de credit încadrate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în această categorie, precum și efectele de comerț, cum ar fi cambia, biletul la ordin și cecul.
  • Drepturile de creanță sunt o altă formă importantă de bunuri incorporale. Aceste drepturi reprezintă o obligație pe care o are o persoană sau o entitate de a îndeplini o anumită prestație în favoarea altei persoane sau entități.

CONCLUZIE

Înțelegerea diferenței dintre bunurile corporale și bunurile incorporale este esențială în domeniul afacerilor și al dreptului. Aceasta nu numai că ne ajută să înțelegem mai bine valoarea economică și juridică a diferitelor tipuri de bunuri, dar ne ajută și să ne îndrumăm deciziile în materie de investiții, planificare financiară și strategii juridice.

Întrebări frecvente

Ce este un bun corporal?

Un bun corporal este un bun care are o existență fizică și poate fi perceput prin simțurile umane. Exemple de bunuri corporale includ terenurile, hainele și mașina.

Ce este un bun incorporal?

Un bun incorporal este o valoare economică care există într-o formă ideală sau abstractă. Acestea includ drepturi subiective patrimoniale, care sunt drepturi economice sau interese legale într-o resursă sau bun.

Ce exemple de bunuri incorporale există?

Exemple de bunuri incorporale includ drepturile de proprietate industrială, drepturile de autor și drepturile conexe acestora, titlurile de valoare și drepturile de creanță.

Care este importanța clasificării bunurilor în corporale și incorporale?

Clasificarea bunurilor în corporale și incorporale este importantă pentru a înțelege cum se dobândește proprietatea asupra diferitelor tipuri de bunuri și cum se aplică diferitele reguli de drept internațional privat.

Cum se dobândește proprietatea asupra unui bun incorporal?

Proprietatea asupra un bun incorporal se poate dobândi prin diferite metode, cum ar fi prin creare, achiziție sau transfer.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Programează o întâlnire cu un avocat

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.


Tags