Contractul de comodat
Noţiuni introductive despre contractul de comodat Contractului de comodat (Împrumutul de folosinţă) reprezintă acea înțelegere juridică prin care o parte, denumită comodant, transferă folosinţa gratuită a unui bun determinat către o altă parte, cunoscută sub denumirea de comodatar, ce are obligaţia de restituire a bunului la o dată ulterioară. (2146 al Codului civil) În ceea