Contract antrepriză
Contractul de antrepriză este contractul prin intermediul căruia o persoană, denumită antreprenor, se angajează să execute, pe propria răspundere, o lucrare materială sau intelectuală sau să ofere un anumit serviciu pentru o altă persoană, numită beneficiar, în schimbul unui preț, conform prevederilor art. 1851 din Codul civil. Din această definiție, deducem că esența contractului de
Contractul de antrepriză în construcții
Contractul de antrepriză în construcții reprezintă o subcategorie specifică a contractului general de antrepriză. Prin intermediul acestui contract, antreprenorul se angajează să execute lucrări care, conform reglementărilor juridice, necesită obținerea unei autorizații de construire, conform art. 1874 C. civ. Contractul de antrepriză în construcții se diferențiază  prin necesitatea obținerii anumitor autorizații în prealabil (gen autorizație